Auto Grupa Lis jeden z najlepszych delaerów na rynku kaliskim.